Konuyla ilgili yazıyı okumak için tıklayınız »

Sorunuz:

ben bir özel hastanede sağlık memuru olarak çalışmaktayım.maaşım 2400 tl ama ssk primlerim 900-1200 tl civarında yatmaktaymış.konuyla ilgili magdurum.ne yapmam gerekir ve tazminat alabişlirmiyim alo 170 e şikayet ettim dava açmam gerekir mi nasıl bir yol izlemeliyim?(Emrah A.)

Cevabımız:

İşvereninizin sigorta primlerinizi size ödediği ücretten SGK’ya bildirmesi zorunludur.Aksi halde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne şikayette bulunabilirsiniz ya da İş Mahkemesinde dava açabilirsiniz.Bu şikayetiniz ile birilikte SGK müfettişleri iş yerinizde inceleme başlatacaktır.Bu inceleme sonucuna göre SGK sizin sigorta primlerinizi re’sen tekrar düzenleyecektir ve işvereninize cezası ve faiziyle birlikte fatura edecektir.Böylelikle işe giriş tarihinizden beri sigorta primleriniz aldığınız ücret üzerinden gözükecektir.Ayrıca sigorta primlerinizin SGK’ya düşük ücretten bildirilmesi tarafınıza haklı sebeple istifa yani kıdem tazminatınızı alarak işten ayrılma hakkı doğurmaktadır.Bununla ilgili Yargıtay kararını sizin bilginize sunuyorum.

T.C
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No. 2008/43146
Karar No. 2008/34348
Tarihi: 22.12.2008
ÜCRETİN ÖDENMEMESİ
HAKLI FESİH
ÖZETİ: Ücretin ödenmediğinden söz edebilmek için işçinin yasa ya da sözleşme ile belirlenen ücret ödenme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu ücrete hak kazanmış olması gerekir. 4857 sayılı iş Kanununun 24/II-e bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir, ikramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı,fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların da ödenmemesi işçiye haklı fesih imkânı verir.İşçinin ücretinin işverenin içine düştüğü ödeme güçlüğü nedeniyle ödenememiş olmasının sonuca bir etkisi yoktur, işçinin ücretinin bir kısmını İş Kanununun 33. maddesinde öngörülen ücret garanti fonundan alabilecek olması da işçinin fesih hakkını ortadan kaldırmaz.Bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan ayni yardımların yerine getirilmemesi de (erzak yardımı, kömür yardımı gibi) bu madde kapsamında değerlendirilmeli ve işçinin haklı fesih imkanı kabul edilmelidir. İşçinin sigorta primlerinin hiç yatırılmaması veya eksik bildirilmesi işçinin sosyal güvenlik hakkını ilgilendiren bir durum olsa da Dairemizin 1475 sayılı Yasa döneminde istikrar kazanmış olan görüşü 4857 sayılı  iş Kanunu döneminde de devam etmekte olup,sigorta primlerinin hiç yatırılmaması, eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması hallerinde de işçinin haklı fesih imkanı vardır.