Konuyla ilgili yazıyı okumak için tıklayınız »

Sorunuz:

Merhaba
Özel bir şirkette danışmanlık yapıyorum. Şirket Türkiyede önde gelen şirketlerden birisi. Çalıştığım departman şirket bünyesinde teknik bir departman. Belirli bir ofise bağlılığım yok genelde projeler evime gönderiliyor ve ben projeleri evimde tamamlayarak günlük rapor halinde şirkete gönderiyorum. Gerek görüldüğünde şirketteki ofise çağrılma durumum var. Maaşım, bu şirketin anlaşmalı olduğu bir danışmanlık şirketi tarafından ödeniyor. SSK primimde bu danışmanlık şirketi tarafından devamlı ödeniyor. Bunun dışında danışmanlık şirketiyle hiçbir bağım olmuyor. Ben asıl şirkete bağlı olarak çalışıyorum işlerimi devamlı asıl şirket üzerinden alıyorum.
Maaşım ve primim bu danışmanlık şirketi tarafından kesintisiz ödeniyor. Bu şirkette SSK primimin başladığı tarih 01.10.2011 .
Fakat turkiye.gov.tr den incelediğimde İşyeri No / Hizmet Türü alanında ssk primimi yatıran şirketin numarasının 10. ayda primin bir kısmını yatıran şirketin numarasından farklı olduğunu gördüm. Yani 10.ayın 25. gününün primi başka bir şirket tarafından yatırılmış. O ayın ilk 5 günü devamlı prim yatıran şirket olarak gözüküyor. 5. günden sonra bu devamlı prim yatıran şirketten işten çıkış tarihi alanımda 11.ay olarak gözüküyor. Daha sonra diğer ay farklı bir uygulama söz konusu bu ayda işten çıkış tarihim yok fakat primimi ödeyen şirket ve diğer başka şirket yine o ay ortaklaşa primimi yatırmış. Fakat bu sefer işten çıkış olarak bu sonradan dahil edilen şirket olarak gösteriyor. 12.ayda da bu şirketten çıkış olarak gösteriyor. Daha sonraları tüm primlerim düzenli olarak eski şirketim tarafından tek kerede yatırılmış. Nihayetinde ssk primlerinde biraz karışık bir durum söz konusu. Bütün bu olanlar benim bilgim dışında yapılıyor. Ben sadece iş konusunda bağlı bulunduğum büyük şirkete görevlerimi yerine getiriyorum. Bodrolarım danışmanlık şirketinde ve oraya çok uzun zaman sonra giderek imzalıyorum.Sormak istediğim ise benim asıl şirketteki çalışma sürelerimi bu aradaki farklı danışmanlık şirketleri değiştirebilir mi? Asıl büyük şirket 1 yılı tam doldurmadan prim ödeyen danışmanlık şirketini tekrar bir bahaneyle değiştirirse benim işten çıkarılma durumumda tazminat hakkım gider mi ? Benim bu farklı danışmanlık şirketlerinde çalışma sürelerim hep 1 yıldan az ise ben tazminat hakkından yararlanamaz mıyım? Bu konu benim için önemli. Cevabınızı sabırsızlıkla bekliyor olacacağım şimdiden teşekkür ederim. iyi günler dilerim.

Cevabımız:

1475 sayılı İş Kanunun yürürlükte olan 14.maddesine göre “(Değişik fıkra: 17/10/1980 – 2320/1 md.) İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplanır.”Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere aynı işverenin yanında çalışmış olduğunuz süreler aralıklı da olsa birleştirilerek hesaplanmaktadır.Ayrıca herhangi bir sebepten dolayı işçinin başka bir işverene geçirilmesi durumunda kıdem ve iş sözleşmeleri süreleri toplanarak hesap yapılmaktadır.Kısacası işçiyi girdi-çıktı yaptırarak kıdem tazminatından mahrum etmeyi amaçlayan bir durum söz konusu olduğunda işçinin çalışmış olduğu tüm süreler dikkate alınmaktadır.Bununla ilgili Yargıtay içtihatı şu şekildedir:”…Çalışma hayatında işçinin sigorta kayıtlarında yer alan işverenin dışında başka işverenlere hizmet verdiği, yine işçinin bilgisi dışında birbiri ile bağlantısı olan işverenler tarafından sürekli giriş çıkışlarının yapıldığı sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu gibi durumlar için Yargıtay’ın son içtihatlarında “şirketler arasında organik bağ”dan söz edilerek kıdem tazminatına hak kazanma, hesap tarzı yönlerinden aralarında bağlantı bulunan bu işverenlerin birlikte sorumluluğuna gidilmektedir (Yargıtay 9. HD. E. 2007/23503, K. 2009/1639, T. 5.2.2009).Yani kıdem tazminatı hakkını işçinin elinden alınması için bu yola başvurulması halinde gerçek işveren işçinin tüm kıdeminden sorumlu olduğunu belirtmek isterim.