Konuyla ilgili yazıyı okumak için tıklayınız »

Olay

İş güvencesi kapsamında bir işyeri vardır.Bu işyerinde 1 yıllık kıdeme sahip olan aynı zamanda sendika üyesi olan işçi,işveren tarafından işten çıkartılmıştır.İşçi ise işten çıkartılmasının sebebinin sendikaya üye olması olduğunu iddaa ediyor.Bu durumda ne olur?

Cevap

İş güvencesi kapsamındaki işçiler,fesih tarihinden itibaren 1 ay içerisinde itiraz ederek işe iade davaları açabilirler.İş güvencesi kapsamındaki işçilerin davalarında ispat yükü işverendedir.Yani işveren işçiyi performans nedeniyle çıkarttığını ispat etmelidir.Anca işçi başka bir sebeple çıkartıldığını iddaa ediyorsa bu sefer ispat yükü işçiye geçer.Bu durumda da işçi,sendikal nedenlerle çıkartıldığını ispat etmelidir.İspat edebilirse sendikal tazminata hak kazanır.Bu tazminat en az 12 aylık ücret ve 4 aylık boşta geçen sürenin ücretidir.