Kıdem Tazminatı Tavanı

[hide-this-part morelink=”Konuyla ilgili yazıyı okumak için tıklayınız”]

Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminat tavanı,her yıl başlarında ve Temmuz ayının ilk haftasında olmak üzere, bir yılda 2 kez değişmektedir. 1475 sayılı eski İş Kanunu’nun yürürlükte bulunan 14. maddesi uyarınca, iş sözleşmesi fesholan işçilere ödenecek kıdem tazminatının 1 yıllık tutarı, en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına ödenen 1 yıllık emeklilik ikramiyesi miktarını aşamayacağına dair hüküm bulunmaktadır.Buna da kıdem tazminatı tavan tutarı denmektedir.Kıdem tazminatı tavan tutarı Başbakanlık Müsteşarının yani memurun aldığı maaşın katsayısına bağlı olması sebebiyle kıdem tazminatı tavan tutarı oranı da bu katsayıya bağlı olarak normal şartlarda yılda iki kez değişmektedir.2012 yılında, Ocak ayındaki veriler doğrultusunda, beş ay geçtikten sonra ödeme yapılmasına rağmen,memur maaş katsayılarının Haziran ayının ilk haftalarında belirlenebilmesi sebebiyle kıdem tazminatı tavan tutarı da 2012 yılı Ocak ayı başından itibaren geçerli olmak üzere değişmiştir.Memur maaş katsayılarının geç belirlenmesi sebebiyle geriye dönük kıdem tazminatını tavan ücretten alan kişiler için,2012 yılındaki kıdem tazminatı tavan tutar ücretin değişmesinden dolayı aradaki farkı talep edebilmektedir.

1 Ocak 2012 tarihinde yürürlükte olması gereken memur maaşı zam oranları, devlet memurlarının toplu sözleşme görüşmelerinde mevcut iktidar ile Memur  uzlaşma sağlanamaması sebebiyle memur maaş katsayıları, 2012 yılıdanki zamlar göz önünde bulundurulmadan ödenmekteydi.Bu da kıdem tazminatı tavan tutarının değişmeden ödenmesi anlamına gelmekteydi.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 29. maddesine göre Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında anlaşma yapılamaması sebebiyle anlaşılamayan mevzuları, aynı Kanunun 33. maddesi gereğince, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na gidilmiştir.Hakem kurulu, 34. Maddeye göre anlaşmazlık konusu hakkındaki 29.05.2012 tarih ve 2012/01 sayılı Kararına imza atar her iki tarafa  yazılı şekilde tebliğ etmiştir.Hakem kurulunun bu kararı kesin olup toplu sözleşme niteliğinde olan bu Hakem Kurulu Kararı, aynı madde gereğince 01.06.2012 tarih ve 28310 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilerek hayata geçmiştir.Bu kararın yürürlüğe geçmesi ile de kıdem tazminatı tavan tutarı da değişmiştir.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun bahsi geçen kararına göre, 657 sayılı DMK.m.154 hükmü gereğince, aylık raporlardaki rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık ücretlere uygulanacakk katsayılar yeniden düzenlenmiştir:

a) 01 Ocak 2012- 30 Haziran 2012 tarihleri arasında geçerli olacak, aylık katsayısı (0,068835), en düşük memuriyet aylığına uygulanacak en düşük aylık katsayısı (0,92105), iş zorluğu, iş riski, bulunmada zorluk  ve mali sorumluluk zamlarının aylık ücrete çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,021827) olarak;

b) 01 Temmuz 2012- 31 Aralık 2012 tarihleri arasında geçerli olacak, aylık katsayısı (0,071589), en düşük memuriyet aylığına uygulanacak en düşük aylık katsayısı (0,9579), iş zorluğu, iş riski, bulunmada zorluk  ve mali sorumluluk zamlarının aylık ücrete çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,0227) olarak düzenlenmiştir.

Bu katsayılar ışığında, kıdem tazminatı tavan tutarı da 2012 yılı için şu şekildedir:

a) 01 Ocak 2012-30 Ocak 2012 tarihleri arası için kıdem tazminatı tavan tutarı, 2917,27 TL’dir.

b) 01 Temmuz 2012-31 Aralık2012 tarihleri arası için kıdem tazminatı tavan tutarı,3.033,98 TL’dir.

Bu kıdem tazminatı tavan tutarı doğrultusunda, 01 Ocak 2012-01 Haziran2012 dönemleri arasında kıdem tazminatı alan işçilere,kıdem tazminatı tavan tutarının değişmesi sebebiyle geriye dönük kıdem tazminatı tavan ücret farkından dolayı ödeme yapılması yani yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.Bu kıdem tazminatı tavan tutarına göre, 01 Ocak 2012 ile 01 Haziran 2012 tarihleri arasında 2.805,04 TL kıdem tazminatı tavanı tutarı üzerinden kıdem tazminatı alan işçiler için,kıdem tazminatı tavan ücreti farkından doğan fark kıdem tazminatı hakkı doğmuştur.Bu durumla karşı karşıya kalan işçiler için, eski kıdem tazminatı tavan tutarı üzerinden ödenen kıdem tazminatı için, 1 Ocak2012 tarihinde yürürlüğe giren 2.917,27 TL’lik yeni kıdem tazminatı tavanı tutarı ile 2.805,04 TL olan 2011 yılı kıdem tazminatı tutarı arasındaki 112,23 TL’lik yıllık fark kıdem tazminatı farkının göz önünde bulundurularak kıdem tazminatının yeni kıdem tazminatı tavan tutarı üzerinden hesaplanarak ödenmesi esastır.

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olan işçiler ile 854 sayılı Deniz İş Kanunu kapsamındaki gemi adamları için, kıdem tazminatı tavan tutarı uygulaması olmasına karşın; 5953 sayılı Basın İş Yasası kapsamındaki gazeteciler için herhangi bir kıdem tazminatı tavan tutarı sınırlandırması bulunmamaktadır.

[/hide-this-part]

“Kıdem Tazminatı Tavanı” üzerine 4 düşünce

  1. merhaba ben 15,11.2007 işte başladım ve şu anda işten ayrılmak istiyorum.
    1. sebebim 5 yıldır çalışmama rağmen düzgün mir maaş alamıyorum şu anki maşım 935 ben zam istedim ama 850’den 935 yaptı zam ayında yani %10 zam yaptı ama herkeze aynı zamı yapmıyorlar adamına göre muamelre war iş yerinde ve sigorta priminide askeri ücretten yatırıp kalan parayı elden veriyorlar benim ne yapmam lazım kendi isteiğimle işten çıkıp tazminatımı almam gerekiyor ?

    1. Maaşlarınızın düzensiz ödenmesi ve sigorta primlerinizin asgariden SGK’ya bildirilmesi sebebiyle iş sözleşmenizi derhal feshedebilirsiniz;kıdem tazminatına da hak kazanırsınız.

  2. 29.05.2011 de işe başladım fakat ağustosta sigorta girişim yapıldı 30 aralık 2012de işten ayrıldım tazminat alabiliyormuyum ve ne kadar alabiliyorum asgari ücretten çalıştım

    1. Kıdem tazminatı alabilmeniz için sigortasız çalıştığınız dönemleri tespit ettirmeniz gerekiyor.Bunun için hizmet tespit davası açmalısınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir