Evlilik Dışı Çocuk Olması Halinde Doğum İzni

Evlilik Dışı Çocuk Olması Halinde Doğum İzni

[hide-this-part morelink=”Konuyla ilgili yazıyı okumak için tıklayınız”]

Sorunuz:

Evlilik dışı çocuk doğurma durumunda çalışan kadın için işyerinde doğum izni ve diğer tüm yasal haklar geçerli midir ?
Teşekkürler.

Cevabımız:

Merhabalar,
4857 sayılı İş Kanunda veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda evli olan ile evli olmayan arasında herhangi bir ayrım bulunmamaktadır.Tüm maddelerde “hamile kadın” veya “doğum yapan kadın” ibareleri bulunması sebebiyle herkesin kanundan doğan haklardan yararlanabileceği görüşünü taşımaktayım.Geçici iş göremezlik ödeneği ve emzirme yardımı almak için evlilik cüzdanı şartı aranmamaktadır.Aranması halinde SGK’ya dava açmanızı öneririm.Çünkü anne olmak için;evli olmak zorunlu değildir.4857 sayılı İş Kanunun 74.maddesi ” Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. (Ek cümle: 13/02/2011-6111 S.K 76. mad.) Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır….”görüldüğü üzere evlilik dışı veya evlilik içi diye herhangi bir ayrıma gidilmemiştir.
[/hide-this-part]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir