15 Yıl 3600 Günü Dolduran İşçiler İşten Ayrılırken İhbar Süresine Uymak Zorunda Mıdır

15 Yıl 3600 Günü Dolduran İşçiler İşten Ayrılırken İhbar Süresine Uymak Zorunda Mıdır?

[hide-this-part morelink=”Konuyla ilgili yazıyı okumak için tıklayınız”]

Sorunuz:

Öncelikle kolay gelsin.01.08.2012 tarihi itibariyle sgk da 15 yılımı dolduruyorum ve 4000 iş günü sigortam var.sgk dan alacağım bir belge ile kıdem tazminatı alacağım söyleniyor.şimdi gelelim sorularıma
1.işyerim ihbar süresince beni çalıştırabilirmi?çalışmak istemezsem ne olur?
2.buradan ihbar tazminatımı alıp başka bir firmaya geçeceğim. ayrıldığım şirket bir itirazda bulunabilirmi?yada herhangi bir yaptırım hakkı varmı?

Cevabımız:

Merhabalar,
Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi 08.09.1999 tarihinden önce ilk kez sigortaya girişi olmuş olanlar 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gün sayısını SGK’ya bildirmiş olanlar emeklilik yaşını beklemek üzere SGK’dan yazı alabilmektedirler.Bu yazıyla birlikte işten ayrılanlar kıdem tazminatını alarak aynı gün işten ayrılarak iş yeriyle olan tüm bağlarını kesebilirler.Yani bu koşullar altında işten ayrılan işçiler için ihbar süresine uyma zorunluluğu yoktur.Bu sebeple işvereniniz sizi ihbar süresince çalıştıramaz.Çalıştırmak istese dahi çalışmanıza gerek bulunmamaktadır.Aynı zamanda ihbar süresinden bahsedilemeyeceğinden ihbar tazminatına da hak kazanamazsınız.
Kıdem tazminatınızı alıp başka bir iş yerinde çalışmanız da bir engel bulunmamaktadır.Çünkü herkesin dilediği işte çalışma özgürlüğü bulunmaktadır. Ancak olay mahkemeye taşındığı takdirde iş mahkemeleri bazı durumlarda işçinin niyetini de göz önünde bulundurmaktadır.İş mahkemesi işçinin kötü niyetle böyle davrandığına kanaat getirirse dava aleyhinize de sonuçlanabilir.Bununla ilgili aşağıda bir Yargıtay kararı sunacağım.

T.C. YARGITAY
9.Hukuk Dairesi

Esas: 2006/2716
Karar: 2006/8549
Karar Tarihi: 04.04.2006

Dava: Taraflar arasındaki ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma parası ile bayram, hafta, genel tatil gündelikleri ve ikramiye alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 4.4.2006 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat B. O. ile karşı taraf adına Avukat N. Y. geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı işçi açmış olduğu bu davada, 1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5. bent hükmü uyarınca kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğinden söz ederek bu yönde istekte bulunmuştur. Davalı işveren, davacının başka bir işyerinde çalışmak için istifa etmek suretiyle işyerinden ayrıldığını savunmuştur. Mahkemece istek doğrultusunda karar verilmiştir.

1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5. bentte, <506 Sayılı Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının A bendinin a ve b alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle> işçilerin kıdem tazminatına hak kazanabileceği hükme bağlanmıştır. Düzenlemenin amacı, pirim ödeme ve sigortalılık süresi yönünden emeklilik hakkını kazanmış olsa da, diğer bir ölçüt olan emeklilik yaşını beklemek zorunda olan işçilerin, bundan böyle çalışma olmaksızın işyerinden ayrılmaları halinde kıdem tazminatı alabilmelerini sağlamaktır. Şüphesiz işçinin bu ayrılmasından sonra yeniden çalışması gündeme gelebilir ve Anayasal temeli olan çalışma hakkının ortadan kaldırılması beklenmemelidir. Bu itibarla işçinin ilk ayrıldığı anda iradesinin tespiti önem kazanmaktadır. İşçinin başka bir işyerinde çalışmak için işyerinden ayrıldığı anlaşıldığı takdirde 1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5. bent hükmü uyarınca kıdem tazminatına hak kazanılması söz konusu olmaz.

Davacı işçi, 24.1.2003 tarihinde işverene vermiş olduğu yazılı dilekçesinde özel nedenlerle aynı tarihte işyerinden ayrılmak istediğini bildirmiştir. Davalı işveren yetkilisi dilekçe altına, davacının 21.2.2003 tarihinde ayrılabileceğine dair bir açıklama eklemiş ve tarafların bu yönde anlaşmaları üzerine davacı işçi bir süre daha çalışmıştır. Davacı 23.2.2003 tarihine kadar çalışmasını sürdürmüş, bu tarihte işyerinden ayrılmış ve bir gün sonra başka bir işverene ait işyerinde çalışmak üzere işe başlamıştır. Somut olayda davacı işçi iş sözleşmesini 1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5. bent hükmü uyarınca feshetmiş değildir. Başka bir işyerinde çalışmaya başladıktan çok sonra Sosyal Sigortalar Kurumuna bu yönde bir yazı almak için başvuruda bulunmuştur. Bu durumda yasa ile korunan hukuki menfaatin teminine yönelik bir davranış içine girilmemiş ve davacı işçi olayların gelişimine göre başka bir işyerinde çalışmak için işyerinden ayrılmıştır. Davacı tanıkları da davacının 1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5. bent hükmü uyarınca iş sözleşmesini feshettiğinden söz etmemişlerdir.

Daha sonra davacı işçi, işverence kıdem tazminatı ödemesine esas olmak üzere Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yazı verilmediğinden bahisle bir dava açmış ve bu davada davacının pirim ödeme süresi ile sigorta pirimi yönünden emeklilik hakkını kazandığını tespit olunmuştur. Aynı kararda davacı işçiye 1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5. bent hükmü uyarınca kıdem tazminatı yazısı verilmesi gerektiğinin tespitine dair hüküm kurulmuştur. Belirtmek gerekir ki bu dava, işçiye Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yazı verilmesi ile ilgilidir. Davacı işçinin kıdem tazminatına hak kazandığı noktasında bir sonucu içermemektedir.

Yapılan bu açıklamalara göre davacı işçi, 1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5. bent hükmü uyarınca iş sözleşmesini feshettiği kanıtlayamadığından kıdem tazminatı isteğinin kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur. Mahkemece anılan isteğin reddine karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 450 YTL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 04.04.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

[/hide-this-part]

“15 Yıl 3600 Günü Dolduran İşçiler İşten Ayrılırken İhbar Süresine Uymak Zorunda Mıdır?” üzerine 509 düşünce

 1. Merhaba Gökay bey,

  15 yıl ve 3600 günü tamamladığıma dari yazıyı SGK’dan aldım ve işyerime vereceğim. Sözleşmemde, 5.000 TL tazminat karşılığında sözleşmemi fesh edebileceğim yazıyor. Fakat ben başka bir işte çalışmak için değil, 1474 nolu iş kanununun 14. maddesine istinaden iş akdimi sonlandıracağım. Bu durumda da bana verilecek olan kıdem tazminatımdan bu 5.000 TL’yi kesme ihtimalleri var mıdır? Buna hakları olmaması gerektiğini düşünüyorum çünkü artık çalışmamak üzere işten ayrılmış olacağım. Konuyla ilgili beni bilgilendirebilirseniz sevinirim.

 2. son işime 20.02.2008 de girdim hala devamediyıorum
  14.05.1999 işegirdim 4117 günüm varşuandaişten ayrılsam kıdemj tazminatı alabilirmiyim alırsam ne kadar alabilirim

 3. merhabalar
  14.05.1999 işegirdim 4117 günüm varşuandaişten ayrılsam kıdemj tazminatı alabilirmiyim alırsam ne kadar alabilirim

 4. SLM BEN SGK DAN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR YAZISINI ALDIM FAKAT KULLANMADIM YANİ İŞ YERİNE VERMEDİM ŞUAN AYNI YERDE DEVAM EDİYORUM BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ NEDİR? YENİ YASA YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİNDE HAKKIMIZI KULLANABİLİYORMUYUZ TEŞEKKÜR EDERİM.

 5. merhaba, 15 yıl ve 3600 gün çalışma nedeniyle istifa edeceğim zaman ihbar tazminatı talep edebilirmiyim?

 6. 1998 sigorta girişim var 4600 pirimim var kıdem tazminatı almaya hak ediyormuyum 1998 8 ay iyi çalışmalar. .

 7. Merhaba Gökay Bey,
  Ben Sıgortalılık sayısı 17 yıl 5846 gun sayısı calıstım son ıs yerımde 14 yıl 1999 gırıslı is yerınde kı sıkıntılar ve maasımızın tatmınsızlıgı sebebıle ssk yazı alarak ayrılmak ıstedıgımı 13.09.2013 tarıhınde yazıyı vererek 16.09.2013 tarıhlı avukatım kanalıyla ıstıfa dılekcem noter yoluyla gonderilecek Fırma sahıbı herkes tarafından bılınen bır ıs adamı olup verılecek olan kıdem tazmınatını tarafıma taksıtlendırerek odeyecegını soyledı ve ben kabul etmıyorum sorum su ssk dan almıs oldugum yazıyı ( fotokopısı elımde mevcut) fırma sahıbı kıdem tazmınatı odememek ıcın vermedıgıme daır ınkar edebılırmı ayrıca ben herhangı bır yerde sıgortalı olarak calısabılırmıyım veya ıs kurabılırmıyım bunları yaparsam eskı ısverenın kıdem tazmınatını gerı almak gıbı bır yetkısı varmı?

 8. merhaba ben 2001 mart girişliyim prim gün sayım şuanda 3455 gündür. ben işten kendi isteğimle çıksam kıdem tazminatı alabilir miyim yardımcı olur musunuz?

 9. ben 1995 şubat girişliyim kıdem tazminatı alabilirmiyim?Ayrıca kıdem tazminatını nasıl hesaplarız.? işten kendi isteğimlede çıksam tazminat hakkım kaybolur mu?

 10. merhaba,
  özel bir şirkette 7 yıldır muhasebe personeli olarak çalışmaktayım. ilk işe girişim, 1999 yılı ağustos ayı. 2014 yılı ağustos ayında 15 yıl olacak. gün olarak (4000) tamamlamış bulunuyorum. işyerim levent bölgesinden güneşli’ye taşındı. tarabyada ikamet etmekteyim. 1 yıl dayanabilirim sanmama rağmen, ulaşım anlamında ciddi sıkıntı yaşadığım için ayrılmak istiyorum fakat kıdem tazminatımı alabilmeyi de istiyorum. bu durumla ilgili kanuni anlamda yapılabilecek herhangi birşey var mıdır?
  yani alabilme ihtimalim var mıdır?
  teşekkür ederim
  bahar hazırcı

 11. Gökay Bey iyi haftalar
  15 yıl sigortalılık süresini doldurmuş 3600 pirimi yatmış bir işçini emeklilik talebini işveren yapabilir mi?

  azize

 12. merhabe gökan bey. ben 01,5,1999 yılı sigorta girişim var. bu tarihten beri aynı iş yerinde çalışıyorum. kendi istegimle ayrılarak kıdem tazminatımı alabilirmiyim. alırsam hengi tarihte dolduruyorum. tşk

 13. ssk hizmet gün sayım 3821, ancak işe girişim 2001, yani 15 yılı doldurmuyorum, işten ayrılacağım, kıdem tazminatımı alma şansım var mı?

 14. işsiz kaldıgım sürede işsizlik ödenegi almak için basvuru yaptıgmda olumsuz yanıt aldım,işveren tarafından ödeme yapılmadıgı seklinde bilgi vediler

  işveren tarafından sigortam ödenirken işsizlik sigortası içinde işverenin ödeme yapma zorunlulugu varmıdır yokmudurr ?

 15. merhabalar ssk kumunu başvurrak 15 yıl 3600 kanunun yasızını aldım ve işten ayrılarak tazminat almak istiyorum nasıl ve hukuki kurallara göre ne yapmam lazım

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir